Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 170Α_2017 823.1 KB

άλλα προϊόντα, πρόληψη συσκευασίας, απόβλητα συσκευασίας, επαναχρησιμοποίηση συσκευασίας, εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης -ΣΕΔ, οικονομικοί παράγοντες σε σχέση με τις συσκευασίες, σύστημα εγγυοδοσίας, πρώτη ύλη, πρωτογενές υλικό, δευτερογενές υλικό, ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης -Ε.Ο.ΑΝ., παραγωγός συσκευασιών, διακινητής συσκευασμένων προϊόντων, διακινητής άλλων προϊόντων, παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων, εθελοντική συμφωνία, φορέας συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης -ΣΣΕΔ, φορέας ατομικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΣΕΔ, πλαστικό υλικό, πλαστικές σακούλες μεταφοράς, οξοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς, λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς, βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς, σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, έμπορος, παραγωγός πλαστικής σακούλας μεταφοράς, διακινητής/διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς, απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα, διαχείριση αποβλήτων, συλλογή, χωριστή συλλογή, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, διάθεση