Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017
Φ.Ε.Κ.
2161/Β` 23.6.2017
Υπουργεία
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2161Β_2017 512.93 KB

υγειονομικές υπηρεσίες, υγειονομικοί επιθεωρητές, υγειονομικός έλεγχος, επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις παρασκευής ή/και συσκευασίας, διανομείς-μεταφορείς, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος), επιχειρήσεις μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος), στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1. Η Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012    (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις» και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 3007 τ. Β ́/2012).

2. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.