Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β` 8.10.2012)