Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«ΟΡΑΜΑ μας είναι η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και η εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης με τη συνεργασία και προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά.»

Έρευνα - Μελέτες - Μετρήσεις

Εκπόνηση ερευνών –μελετών για θέματα ΥΑΕ και κατάθεση εστιασμένων προτάσεων πολιτικής

Τεκμηρίωση

Συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και διάχυση των εξελίξεων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας

Συνέδρια - Ημερίδες

Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με στόχο την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση σε θέματα ΥΑΕ

Ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την Υγεία, την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα.

Εκδόσεις

Έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις με στόχο την πληροφόρηση και τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης

Εκδηλώσεις

περισσότερες εκδηλώσεις