Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231/2019 (ΦΕΚ 2646/Β` 1.7.2019)