Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ 2278/Β` 22.7.2016)