Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Οικ. 41848/1848/2017
Φ.Ε.Κ.
3649/Β` 16.10.2017
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3649Β_2017 350.4 KB