Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495/Β` 16.7.2015)