Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/2001 (ΦΕΚ 1386/Β` 22.10.2001)