Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Οικ. 26303/1483/2017
Φ.Ε.Κ.
2037/Β` 13.6.2017
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2037Β_2017 396.81 KB