Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 2584/99/Φ.Ν.2545/2003 (ΦΕΚ 139/Β` 11.2.2003)