Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130644/2009 (ΦΕΚ 2197/Β` 2.10.2009)