Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τροποποίηση του β.δ 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (150/Α) και του π.δ 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (303/Α) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/1984 (181/Α), το π.δ 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (69/Α), το π.δ 401/1993 (170/Α) και το π.δ 125/1992 (56/Α) «τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/1989 (69/Α)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/1992 (163/Α)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ίδρυση και λειτουργία : (άρθ. 1)
 • Γενικοί ορισμοί (πρατήριο υγρών καυσίμων, οικισμός) : (άρθ. 2)
 • Κατηγορίες πρατηρίων (πρατήρια ιδιωτικής χρήσης, πρατήρια δημόσιας χρήσης) : (άρθ. 3)
 • Καταργεί το άρθρο 2§ε.α του π.δ. 327/1992 (163/Α) και επαναφέρει σε ισχύ το άρθρο 5§1γ του β.δ. 465/1970 : (άρθ. 4§3)
 • Νησίδες αντλιών : (άρθ. 7)
 • Κτίριο πρατηρίου : (άρθ. 8)
 • Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων : (άρθ. 9)
 • Αντλίες και διανομείς καυσίμων : (άρθ. 11)
 • Βιομηχανικά ζυγιστικά : (άρθ. 11)
 • Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας : (άρθ. 12)
 • Απαγόρευση καπνίσματος : (άρθ. 12 §1α)
 • Απαγόρευση χρήσης κινητού : (άρθ. 12 §1ιγ)
 • Απόσταση πρατηρίου από σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ : (άρθ. 12 §1α)
 • Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας : (άρθ. 13)
 • Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών : (άρθ. 14)
 • Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων : (άρθ. 16)
 • Αμφισβήτηση δικαιώματος χρησιμοποίησης του ακινήτου ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου : (άρθ. 17)
 • Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας : (άρθ. 18)
 • Εγκαταστάσεις : (άρθ. 19)
 • Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων : (άρθ. 21)
 • Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων : (άρθ. 23)
 • Γενικοί ορισμοί (πρατήριο υγρών καυσίμων, οικισμός, λεκανοπέδιο Αττικής, κόμβος, πολυκατοικία, μεσαίο οικόπεδο, γωνιακό οικόπεδο): (άρθ. 24)
 • Κατηγορίες πρατηρίων (πρατήρια ιδιωτικής χρήσης, πρατήρια δημόσιας χρήσης) : (άρθ. 25)
 • Απαγόρευση στάθμευσης βυτιοφόρων οχημάτων υγρών καυσίμων εντός πρατηρίου : (άρθ. 28§1)
 • Απαγόρευση εγκατάστασης πρατηρίου υγρών καυσίμων σε οποιοδήποτε χώρο πολυκατοικίας : (άρθ. 28§2)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. οικ. 20155/1268/2009, (ΦΕΚ 705/Β/15.4.2009)    «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 119Α_06 3.09 MB