Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις : (κεφ. Α)
 • Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης : (άρθ. 3)
 • Συμπλήρωση διατάξεων ΝΟΚ − Δασικής νομοθεσίας − Πολεοδομικού δικαίου : (κεφ. Β)
 • Ορισμοί (αίθριο, ανοικτός εξώστης -μπαλκόνι, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου, βιοκλιματικό κτίριο, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης/δροσισμού, πεζόδρομοι) : (άρθ. 7)
 • Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα : (άρθ. 10)
 • Ειδικών χρήσεων χώροι : (άρθ. 11§)
 • Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969, του ν. 998/1979, του ν. 4280/2014 και του ν. 3889/2010 : (άρθ. 12)
 • Παραβίαση κανόνων οικοδομικής – Αντικατάσταση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα: (άρθ. 13)
 • Ορειβατικά καταφύγια : (άρθ. 35)
 • Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου και σε νομίμως υφιστάμενα καταστήματα με χρήση ζαχαροπλαστείου: (άρθ. 36)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1650/1986 (160/Α) : (άρθ. 59)

 

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4554/2018, (ΦΕΚ 130/Α/18.7.2018)    «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α/3.11.2017)    «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4447/2016, (ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016)    «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4431/2016, (ΦΕΚ 207/Α/4.11.2016) «Τροποποίηση του άρθρου 38»
 • Ν. 4384/2016, (ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016)    «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις

 

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 269Α_2014 769.56 KB