Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (αντανακλαστικό στοιχείο, απόβαρο κενού οχήματος, απόβαρο οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας, αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα, αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, αυτοκίνητο επιβατηγό, αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, αυτοκίνητο λεωφορείο, αυτοκίνητο φορτηγό, αυτοκινητοδρόμιο, αυτοκινητόδρομος, δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας, δημόσια κυκλοφορία, διάβαση πεζών, διακοπή πορείας, διαχωριστική νησίδα, ελαφρό ρυμουλκούμενο, έρεισμα, ζώα, ηλεκτροκίνητο λεωφορείο – τρόλεϊ, ημιρυμουλκούμενο – επικαθήμενο, ισόπεδος κόμβος, ισόπεδη σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική διάβαση, κατοικημένη περιοχή, λεωφορειόδρομος, λωρίδα κυκλοφορίας, μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, μηχάνημα αγροτικό, μηχάνημα έργων, μικτό βάρος, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, νησίδα ασφαλείας, νύκτα, οδηγός, οδός, οδός εξυπηρέτησης παροδίων, οδός προτεραιότητας, οδός ταχείας κυκλοφορίας, οδόστρωμα, οριογραμμή οδοστρώματος, όχημα αρθρωτό, όχημα ζωήλατο, όχημα καρτ, όχημα οδικό, όχημα μηχανοκίνητο, όχημα χειροκίνητο, παραχώρηση προτεραιότητας, πεζοδρόμιο, πεζόδρομος, περιοχή ήπιας κυκλοφορίας, ποδήλατο, ποδηλατόδρομος, ρυμουλκό, ρυμουλκούμενο, στάθμευση, στάση, συνδυασμός οχημάτων – συρμός, τρίτροχο όχημα, τροχιόδρομος, φώτα δείκτη κατεύθυνσης – φλας, φώτα διασταύρωσης, φώτα έκτακτης ανάγκης, φώτα θέσης μπροστά, φώτα θέσης πίσω, φώτα στάθμευσης, φώτα ομίχλης, φώτα οπισθοπορείας, φώτα τροχοπέδησης – φρένων, φώτα πορείας, φώτα όγκου, φώτα ειδικά, φώτα πλευρικά, φώτα ημέρας, φωτιστική επιφάνεια, φωτιστική διάταξη οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας) : (άρθ. 2)
 • Σήμανση – διαγράμμιση – σηματοδότηση : (κεφ. Β)
 • Φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς : (άρθ. 7)
 • Σήμανση ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων : (άρθ. 8)
 • Σήμανση εργασιών σε οδούς : (άρθ. 9)
 • Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης : (άρθ. 10)
 • Επιγραφές - Διαφημίσεις : (άρθ. 11)
 • Κανόνες οδικής συμπεριφοράς : (κεφ. Γ)
 • Εκπομπές ρύπων – θόρυβοι : (άρθ. 15)
 • Όρια ταχύτητας : (άρθ. 20)
 • Φόρτωση οχημάτων : (άρθ. 32)
 • Υποχρέωση κάλυψης φορτίου λατομικών προϊόντων που μεταφέρονται με φορτηγά ανοικτού αμαξώματος : (άρθ. 32§3)
 • Κανόνες χρήσης των φώτων οχημάτων : (άρθ. 36)
 • Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις : (άρθ. 37)
 • Ειδικοί κανόνες για συνοδείες, πομπές και κίνηση αμαξιδίων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή βρεφών : (άρθ. 41)
 • Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών : (άρθ. 42)
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος : (άρθ. 43)
 • Οχήματα άμεσης ανάγκης : (άρθ. 44)
 • Έργα σε οδούς : (άρθ. 44§ 5,6)
 • Εργασίες και εναπόθεση υλικών σε οδούς : (άρθ. 47)
 • Αντανακλαστικός και φθορίζων επενδύτης ασφάλειας : (άρθ. 47§ 4)
 • Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου : (άρθ. 48)
 • Αγώνες στις οδούς και τις πίστες [Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 4275/2014 – ΦΕΚ 149/Α/15.7.2014)] : (άρθ. 49)
 • Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας : (άρθ. 52)
 • Διαστάσεις και βάρη οχημάτων : (άρθ. 53)
 • Άδειες διέλευσης οχημάτων : (άρθ. 53§2)
 • Έλξη οχημάτων : (άρθ. 54)
 • Τροχοπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων : (άρθ. 55)
 • Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων : (άρθ. 56)
 • Τροχοπέδηση συνδυασμών οχημάτων : (άρθ. 57)
 • Τροχοπέδηση μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων : (άρθ. 58)
 • Τροχοπέδηση ποδηλάτων : (άρθ. 59)
 • Τροχοπέδηση ζωήλατων οχημάτων : (άρθ. 60)
 • Τροχοπέδηση αγροτικών μηχανημάτων : (άρθ. 61)
 • Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων : (άρθ. 62)
 • Φώτα αγροτικών μηχανημάτων : (άρθ. 78)
 • Φώτα μηχανημάτων έργων : (άρθ. 79)
 • Ταξινόμηση, απογραφή και θέση οχημάτων σε κυκλοφορία : (κεφ. Θ)
 • Έγκριση τύπου : (άρθ. 84)
 • Τεχνικός έλεγχος οχημάτων : (άρθ. 86)
 • Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων : (άρθ. 88)
 • Μεταβολή στοιχείων άδειας κυκλοφορίας : (άρθ. 89)
 • Πινακίδες κυκλοφορίας : (άρθ. 90)
 • Τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων : (κεφ. Η)
 • Άδειες ικανότητας οδήγησης : (κεφ. Ι)
 • Άδεια οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων : (άρθ. 97)

 

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4663/2020, (ΦΕΚ 30/Α` 12.2.2020)    Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις
 • N. 4599/2019, (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2019)    «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4568/2018, (ΦΕΚ 178/Α/11.10.2018)    «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4530/2018, (ΦΕΚ 58/Α/30.3.2018)    «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4439/2016, (ΦΕΚ 222/Α/30.11.2016)    «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014)    «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4233/2014, (ΦΕΚ 22/Α/29.1.2014)    «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4199/2013, (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013)    «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013)    «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4150/2013, (ΦΕΚ 102/Α/29.4.2013)    «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4071/2012, (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012)    «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
 • Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012)    «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3897/2010, (ΦΕΚ 208/Α/10.12.2010)    «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3542/2007, (ΦΕΚ 50/Β/2.3.2007)    «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57/Α)»
 • Ν. 3534/2007, (ΦΕΚ 40/Α/23.2.07)    «Σύσταση Αρχής για την κατανομ20ή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3446/2006, (ΦΕΚ 49/Α/10.3.2006)    «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3399/2005, (ΦΕΚ 255/Α/17.10.2005)    «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2963/2001, (ΦΕΚ 268/Α/23.11.2001)    «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2898/2001, (ΦΕΚ 71/Α/10.4.2001)    «Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

 

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 57A_99 6.16 MB