Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχρονικές μεταβολές των μερικών πιέσεων Ο2 και CΟ2 στους εργαζόμενους ορυχείου της Βόρειας Ελλάδας