Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας