Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/107482/1848/2022 (ΦΕΚ 5584/ 1.11.2022)