Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 29122/314/2019 (ΦΕΚ 1485/Β` 3.5.2019)