Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 120077/ΔΤΒΝ 2100/2015 (ΦΕΚ 2609/Β` 3.12.2015)