Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Φ6.16/25.775/1.851/2005 (ΦΕΚ 651/Β` 16.5.2005)