Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/2005 (ΦΕΚ 524/Β` .4.2005)