Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/501/2003 (ΦΕΚ 928/Β` 4.7.2003)