Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Δ1α/Γ.Π. οικ. 16711/2022 (ΦΕΚ 1665/Β` 7.4.2022)