Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2Α_2020 215.36 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BWM [ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ (Κώδικας BWMS)