Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις

Τροποποιήθηκε από :

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 110Α_2017 5.61 MB
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881