Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 129043/4345/2011
Φ.Ε.Κ.
/-- 8.7.2011
Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αδειοδότηση εργασιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων : (§Β)
 • Εργασίες συλλογής και μεταφοράς : (§Β.1.)
 • Εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης : (§Β.2.)
 • Μητρώο επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων : (§Β.3.)
 • Καταχώρηση επιχειρήσεων συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων : (§Β.3.1.)
 • Καταχώρηση επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που διενεργούνται εργασίες αξιοποίησης ή/και διάθεσης (R/D) : (§Β.3.2.)
 • Προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων – Υγειονομική ταφή : (§Γ)
 • Διασυνοριακή μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων : (§Δ)
 • Εξαγωγές μη επικίνδυνων αποβλήτων : (§Δ.1)
 • Εξαγωγές μη επικίνδυνων αποβλήτων με τη διαδικασία γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης : (§Δ.2)
 • Εισαγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων : (§Δ.3)
 • Έλεγχοι : (§Δ.4)
 • Περιεχόμενο φακέλου για την αδειοδότηση εργασιών συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων : (παράρτημα Ι)
 • Έντυπο παρακολούθησης μη επικίνδυνων αποβλήτων : (παράρτημα ΙΙ)
 • Αίτηση εισαγωγής ή εξαγωγής αποβλήτων : (παράρτημα ΙΙΙ)

Τροποποιήθηκε από :

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 129043_11 398.89 KB