Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είναι πολλοί πλέον αυτοί που απευθύνονται καθημερινά στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για να ζητήσουν πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται, είτε με τις επιδράσεις των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία και τους τρόπους εκτίμησης και προσδιορισμού αυτών, είτε με το περιεχόμενο αλλά και τις δυνατότητες και μορφές εφαρμογής της κείμενης Νομοθεσίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Εκφράζεται λοιπόν σήμερα η ανάγκη για πληροφόρηση η οποία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από το στοιχείο της απλής ενημέρωσης, αλλά απαιτεί για την ολοκλήρωσή της την τεκμηριωμένη εφαρμογή.

Δεν αρκεί πλέον η απλή ενημέρωση � πληροφόρηση για τις επιδράσεις των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων καθώς και των διατάξεων των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, χωρίς την μεταφορά αυτών των πληροφοριακών στοιχείων στο εργασιακό περιβάλλον με τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων, την εκτίμηση των επιδράσεων τους στην υγεία των εργαζομένων καθώς και τις προτάσεις � συμβουλές για την προστασία και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Αυτή η θετική εξέλιξη που αναδεικνύει την σχέση που υπάρχει μεταξύ της γνώσης και της εφαρμογής, είναι πιστεύουμε αποτέλεσμα αφενός μεν της συνειδητοποίησης της έννοιας του επαγγελματικού κινδύνου, αφετέρου δε των αναγκών που γέννησε η θέσπιση του Π.Δ. 17/96.

Επανέρχεται λοιπόν σήμερα ακόμα πιο καίριο το ερώτημα, που εδώ και χρόνια απασχολεί όλους τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

 

Πώς προσεγγίζεται και διερευνάται το εργασιακό περιβάλλον;

 

Η απάντηση σ' αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να καθορίσει από μόνη της το περιεχόμενο μιας μεθοδολίας εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, εάν δεν χαρακτηρίζεται απο την λογική της "συμμετοχής των εργαζομένων στην διερεύνηση του εργασιακού περιβάλλοντος ".

Η παρούσα έκδοση του "Μεθοδολογικού Οδηγού Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου" αναδεικνύει μια μεθοδολογία προσέγγισης και διευρεύνησης του εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται κύρια στην λογική της συμμετοχικής διαδικασίας, με στόχο την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εκτίμηση τους επαγγελματικού κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η έκδοση αυτή αποτελεί πρόταση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την "Γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου" σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 άρθρο 8, απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια σοβαρή συμβολή για την προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.

Συγγραφέας
Δρίβας Σ., Ζορμπά Κ., Κουκουλάκη Θ.
ISBN
960-7678-17-0
Χρονολογία
1997
Σελίδες
171 σ., Β΄Εκδ. 236 σ.
Εξαντλημένο
'Οχι
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf 2.44 MB