Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β` 8.12.2014)