Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο –Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (οθόνη οπτικής απεικόνισης, θέση εργασίας, εργαζόμενος) : (άρθ. 2)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (άρθ. 3 §1)
 • Υποχρεώσεις κατασκευαστών- Προμηθευτών -Εισαγωγέων : (άρθ. 4)
 • Θέσεις εργασίας που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά : (άρθ. 5)
 • Θέσεις εργασίας που ήδη λειτουργούν : (άρθ. 6)
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 7)
 • Οργάνωση της καθημερινής εργασίας : (άρθ. 8)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Προστασία της υγείας των εργαζομένων –ιατρικές εξετάσεις : (άρθ. 10)
 • Ελάχιστες προδιαγραφές : (παράρτημα Ι)
 • Εξοπλισμός : (παράρτημα Ι §1)
 • Περιβάλλον : (παράρτημα Ι §2)
 • Διασύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή - ανθρώπου : (παράρτημα Ι §3)
 • Αλλαγές δραστηριότητας και διαλείμματα εργασίας : (παράρτημα Ι §4)
 • Συνιστώμενα χαρακτηριστικά εξοπλισμού και θέσεων εργασίας : (παράρτημα ΙΙ)
 • Οθόνη : (παράρτημα ΙΙ §1)
 • Φωτισμός : (παράρτημα ΙΙ §2)
 • Θόρυβος : (παράρτημα ΙΙ §3)
 • Θερμοκρασία – υγρασία : (παράρτημα ΙΙ §4)
 • Ηλεκτροστατικό πεδίο : (παράρτημα ΙΙ §5)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 221A-94 1.16 MB