Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 216/1978
Φ.Ε.Κ.
47/Α` 31.3.1978
Υπουργεία
Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 1)
  • Κατασκευή και εξοπλισμός περονοφόρων οχημάτων : (άρθ. 2)
  • Λειτουργία περονοφόρων οχημάτων : (άρθ. 3)
  • Ατομικά προστατευτικά μέτρα : (άρθ. 4)
  • Διαπίστωση καταλληλότητας χειριστού : (άρθ. 5)
  • Βιβλίο προληπτικών μέτρων : (άρθ. 6)
  • Ποινικές διατάξεις : (άρθ. 7)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 47Α_78 111.9 KB