Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/1995
Φ.Ε.Κ.
677/Β` 31.7.1995
Συμπλήρωση και τροποποίηση της κ.υ.α οικ. 2254/230/Φ.6.9/21-12-94, (73/Β) «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 677B_95 41.56 KB