Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 3009/2/23α/1994
Φ.Ε.Κ.
696/Β` 14.9.1994
Υπουργεία
Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά : (άρθ. 1)
  • Πρόσθετα δικαιολογητικά αδειών : (άρθ. 2)
  • Καθορισμός υπηρεσιών έκδοσης αδειών : (άρθ. 3)
  • Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής : (άρθ. 4)
  • Χρόνος ισχύος αδειών : (άρθ. 5)
  • Διαδικασία χορήγησης αδειών γενικά : (άρθ. 6)
  • Διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων & οπλοφορίας : (άρθ. 7)
  • Ανάκληση – αφαίρεση αδειών : (άρθ. 8)
  • Περιεχόμενο αδειών : (άρθ. 9)
  • Χρόνος ισχύος δικαιολογητικών : (άρθ. 10)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 696Β_94 872.05 KB