Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/57930/2029/2022 (ΦΕΚ 3521/Β` 7.7.2022)