Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 95/1978
Φ.Ε.Κ.
20/Α` 17.2.1978
Υπουργεία
Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (οξυγονοκόλληση, οξυγονοκοπή, ηλεκτροσυγκόλληση με τόξο, φιάλες πεπιεσμένων αέριων, οξυακετυλενική φλόγα, οξυϋδρική φλόγα, εκτονωτήρας ή εκτονωτής, μανοεκτονωτής, καμινευτήρ αυλός ή καυστήρας - σαλιμό, ακροφύσιον ή μπεκ, κυρίως συσκευή ηλεκτροσυγκολλήσεως διά τόξου - ηλεκτρική πηγή, λαβίδα ηλεκτροδίου - τσιμπίδα) : (άρθ. 2)
 • Φιάλες πεπιεσμένων αερίων : (άρθ. 3)
 • Χρωματισμός και σήμανση φιαλών : (άρθ. 3 §1)
 • Μεταφορά φιαλών : (άρθ. 3 §2)
 • Αποθήκευση φιαλών : (άρθ. 3 §3)
 • Φορητές συσκευές παραγωγής ακετυλενίου : (άρθ. 4)
 • Παρελκόμενα φιαλών οξυγονοκόλλησης : (άρθ. 5)
 • Συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης : (άρθ. 6)
 • Δάπεδα και θέσεις εργασίας : (άρθ. 7)
 • Συνθήκες εργασίας : (άρθ. 8)
 • Χρόνος εργασίας σε δυσμενείς συνθήκες : (άρθ. 8§3)
 • Προσόντα συγκολλητών : (άρθ. 9)
 • Μέσα ατομικής προστασίας : (άρθ. 10)
 • Επικίνδυνες ουσίες : (άρθ. 10)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 11)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 20Α_78 164 KB