Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Έκταση εφαρμογής : (άρθ. 1)
  • Ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας & γιατρού εργασίας : (άρθ. 3)
  • Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 4)
  • Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχείρησης : (άρθ. 5)

Σχετικό έγγραφο :

  • Αρ. Πρωτ. 131289/1988    «Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»»

Κωδικοποιήθηκε από το :

  • Ν. 3850/2010, (84/Α/2.6.2010)    «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 138Α_88 178.06 KB