Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η παρούσα κλαδική µελέτη «εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο τηλεπικοινωνιών» υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) την περίοδο Απριλίου 2003 – Ιουνίου 2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Η µελέτη έχει τρία µέρη, που αφορούν σε:

  • Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε τηλεφωνικά κέντρα,
  • Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε εργασίες συντήρησης σε σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και σε κεραίες µετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος
  • Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε τεχνικούς δικτύου και καλωδιακών βλαβών στη σταθερή τηλεφωνία.

Η επιστηµονική οµάδα για τη συνολική µελέτη απαρτίστηκε από τους: Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφο Μηχανικό - Εργονόµο, που ήταν και η συντονίστρια της µελέτης, Παντελή Ζαφειρόπουλο, Ειδικό Ιατρό Εργασίας, Εύη Γεωργιάδου, Χηµικό Μηχανικό, Κωνσταντίνα Λώµη, Φυσικοθεραπεύτρια – Εργονόµο, Λορέντζο Ραντίν, Χηµικό, Κωνσταντίνα Καµπόση, Ειδικό Ιατρό Εργασίας, Σπύρο ∆οντά, Α. Μ. Πάτρα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, ∆ρ. Χηµικό, Ξενοφώντα Κοµηνό, Χηµικό (Msc), Κώστα Καρακασίλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, Σοφία Κωνσταντοπούλου, Τεχνολόγο Περιβάλλοντος.

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε από τη ∆ήµητρα Πινότση, Μαθηµατικό Στατιστικολόγο (Msc) και τη βοηθό της στο τµήµα στατιστικής ανάλυσης, Ίρµα Ριζάκου. Συµβουλευτικά συµµετείχαν στη µελέτη οι Β. ∆ρακόπουλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Σ. ∆ρίβας Ειδικός Ιατρός Εργασίας. Οι µετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου πραγµατοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Κινητής Τηλεφωνίας του ΕΜΠ και τους καθηγητή κο Φίλιππο Κωνσταντίνου και ∆ρ. Ιλεάνα Πουπέσκου.

Για την ανάλυση των στοιχείων των εργατικών ατυχηµάτων του ΙΚΑ συνεργάστηκαν οι Χριστόφορος Σκιαδάς, και Μαρουδιά Παππά από τη ∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
telecom.1110201673307.pdf 1.09 MB