Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 1062/2020
Φ.Ε.Κ.
1043/Β` 26.3.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1043Β_2020 240.96 KB