Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Για την παλιννόστηση των ναυτικών (αναθεωρητική)