Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/559/2022 (ΦΕΚ 3794/Β` 18.7.2022)