Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126884/2007 (ΦΕΚ 435/Β` 29.3.2007)