Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 1022/Β` 22.6.2007)