Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β` 21.12.2005)