Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. οικ. 77011/ΔΤΒΝ 252/2014 (ΦΕΚ 3562/Β` 30.12.2014)