Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/2007 (ΦΕΚ 1111/Β` 4.7.2007)