Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β` 14.1.2003)