Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.667/2014 (ΦΕΚ 3068/Β` 14.11.2014)