Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΦΕΚ 2221/Β` 30.7.2012)