Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21805/2001
Φ.Ε.Κ.
1755/Β` 31.12.2001
Υπουργεία
Αναπροσαρμογή των ετησίων πάγιων μισθωμάτων των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77

Τροποποιεί την :

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1755B_01 58.06 KB