Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21804/2001
Φ.Ε.Κ.
1755/Β` 31.12.2001
Υπουργεία
Αναπροσαρμογή ποσών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 106, 108 & 110 του ν.δ 210/73 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76

Τροποποιεί την :

  • Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/31625/179/90 (784/Β)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1755B_01 58.06 KB